SARITAS MACHINE

Üretim işletmeleri; sektörel çeşitliliği, istihdam yoğunluğu, ihracat ile gayri safi milli hasılaya katkısı ve daha birçok özelliği nedeniyle ülke ekonomisinin temel yapı taşlarıdır.

Üretim işletmeleri; sektörel çeşitliliği, istihdam yoğunluğu, ihracat ile gayri safi milli hasılaya katkısı ve daha birçok özelliği nedeniyle ülke ekonomisinin temel yapı taşlarıdır.

Üretim işletmeleri; sektörel çeşitliliği, istihdam yoğunluğu, ihracat ile gayri safi milli hasılaya katkısı ve daha birçok özelliği nedeniyle ülke ekonomisinin temel yapı taşlarıdır.

Üretim işletmeleri; sektörel çeşitliliği, istihdam yoğunluğu, ihracat ile gayri safi milli hasılaya katkısı ve daha birçok özelliği nedeniyle ülke ekonomisinin temel yapı taşlarıdır.